Welzijnshuis Waregem

Welzijnshuis waregem

Zorgcoördinatie

Als je zorgbehoevend wordt, kan je beroep doen op hulpverleners uit de thuiszorg. Als je verschillende hulpverleners nodig hebt, is het soms noodzakelijk onderlinge afspraken te maken en blijf je soms zitten met vele vragen.
De zorgcoördinator is een vertrouwenspersoon die de nodige informatie kan geven over de mogelijkheden in de thuiszorg (professionele hulpverleners, hulpmiddelen, financiële tegemoetkomingen, ontspanningsmogelijkheden, … ) Samen met de cliënt en/of familie wordt gezocht naar de meest passende oplossing. De hulpvraag wordt georganiseerd en opgevolgd.
De hoofddoelstelling is de zorgbehoevende zolang mogelijk thuis te laten wonen.

Meer info

De voordelen van zorgcoördinatie voor de zorgbehoevende en zijn mantelzorgers zijn:

  • dat er zorg op maat geleverd wordt, niet te veel of te weinig.
  • dat men een duidelijk aanspreekpunt heeft voor vragen, klachten en opmerkingen
  • dat men een belangenbehartiger heeft die aan je kant staat.
  • dat niet meer of minder hulpverleners dan noodzakelijk over de vloer komen.
  • dat er continuïteit in het hulpverleningsproces gebracht wordt.
  • dat er rekening gehouden wordt met de draagkracht en de mogelijkheden van de mantelzorgers (partner, zoon, dochter, broer, zus..)

Verantwoordelijke dienst

Schakelstraat 41
8790
Waregem
056 62 97 30
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven