Welzijnshuis Waregem

Welzijnshuis waregem

Vakantietoelage voor personen met een handicap en langdurig zieken - aanvraag

Stedelijke toelage verleend aan personen met een handicap en langdurig zieken als tussenkomst in de kosten van een aangepast verblijf voor zieken of personen met een handicap, in het binnen- of buitenland. Deze vakantie dient georganiseerd te zijn door een sociale vereniging of erkend ziekenfonds.

Voorwaarden

Personen met een handicap en langdurig zieken die :

 • op datum van het vakantieverblijf minstens 1 jaar ziek zijn of voor minstens 66 % gehandicapt zijn.
 • op 1 januari van het huidige jaar in Waregem gedomicilieerd zijn.
 • deelnemen aan een vakantieverblijf van minstens 5 opeenvolgende dagen in het huidig jaar.
 • een sociale vereniging of erkend ziekenfonds organiseerde het vakantieverblijf.
 • de vakantietoelage kan maar eenmaal per refertejaar voor dezelfde begunstigde worden toegestaan.

Kosten

gratis

Wat moet je meebrengen?

 • Bewijs van deelname aan een vakantieverblijf ingevuld door de sociale vereniging of ziekenfonds.
 • of rubriek A laten invullen
 • Bewijs van invaliditeit of rubriek B laten invullen door het ziekenfonds
 • of bewijs van langdurige ziekte of rubriek C laten invullen door de geneesheer

Meer info

De tussenkomst vakantiekosten is vastgesteld op 30,00 euro per persoon

Stap 1:

Invullen aanvraagformulier

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Het aanvraagformulier downloaden en invullen. Het ingevulde formulier kan je dan in het Welzijnshuis bezorgen (met de post of inscannen/doormailen). Download hier het formulier.
 • Je komt naar de sociale dienst en zij vullen samen met jou de nodige gegevens in.
Kanaal:
Ter plaatse

Stap 2:

Betaling van de Toelage

De toelage wordt uitbetaald voor 30 september van het jaar volgend op het jaar waarin je op vakantie ging

Dienst:

Verantwoordelijke dienst

Schakelstraat 41
8790
Waregem
056 62 98 11
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven