Welzijnshuis Waregem

Welzijnshuis waregem

Toelage Thuiszorg en mantelzorgtoelage voor personen met een handicap

Een stedelijke toelage verleend aan de personen met een handicap die thuis verzorgd worden.


Voorwaarden

Personen met een handicap die :

 • de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op 1 januari van het refertejaar
 • op 1 januari van het refertejaar in Waregem gedomicilieerd zijn
 • effectief thuis verblijven of tijdens de weekends en/of verlofperiodes thuis verblijven
 • al gerechtigd zijn op een uitkering van Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid :
 1. Inkomensvervangende of integratietegemoetkoming
 2. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
 3. Gewone, bijzonder tegemoetkoming of hulp van derden
 4. Aanvullende tegemoetkoming + hulp van derden (RVP)
 5. Tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen (RVP)

Kosten

Deze dienstverlening is gratis

Wat moet je meebrengen?

 • Bewijs van uitkering van de maand januari van het refertejaar

 Stap 1:

Invullen aanvraagformulier

Vooraleer je het formulier invult: de aanvragen voor een toelage van thuiszorg en de toelage voor mantelzorg staan samen op 1 formulier. Indien je voor beiden aanvraag wil indienen, dan hoef je slechts 1 keer het formulier in te vullen. 

Er zijn twee mogelijkheden:

 • het aanvraagformulier downloaden en invullen. Het ingevulde formulier kan je dan aan Welzijnshuis bezorgen (met de post of inscannen/doormailen). Download hier het formulier
 • Je komt naar het Welzijnshuis en zij vullen samen met jou de nodige gegevens in.

Het reglement vind je hier

Stap 2:

Betaling van de tegemoetkoming

De uitbetaling van de toelage thuiszorg voor personen met een handicap gebeurt op 31 januari van het refertejaar  + 1

voorbeeld : refertejaar 2017 = uitbetaling voor 31 januari 2018

Dienst:

Stap 3:

Hernieuwen van de aanvraag

De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.

Dienst:

Stap 4:

Bedrag

De toelage bedraagt :

200 euro per jaar voor personen met een handicap die thuis verblijven en verzorgd worden of iedere dag naar huis terugkeren
(deze doelgroep komt eveneens in aanmerking voor de mantelzorgtoelage !)

100 euro per jaar voor personen met een handicap die tijdens weekends of met de verlofperiodes thuisverblijven en verzorgd worden

Dienst:

Verantwoordelijke dienst

Schakelstraat 41
8790
Waregem
056 62 98 11
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven
Liebaardstraat 34
8792
Waregem
056 62 13 35
Nu gesloten
Alles weergeven
Kerkdreef 23
8791
Waregem
056 62 13 30
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven
Koekoekstraat 26
8793
Waregem
056 62 13 25
Nu gesloten
Alles weergeven