Welzijnshuis Waregem

Welzijnshuis waregem

Toelage Mantelzorg - Personen met een handicap - aanvraag

Personen met een handicap, die in aanmerking komen voor een toelage thuiszorg voor personen met een handicap én die dagelijks thuis verzorgd worden, hebben eveneens recht op een mantelzorgtoelage.  Deze mantelzorgtoelage is bedoeld als symbolische waardering voor de mantelzorgers die de persoon met een zorgebehoefte ondersteunen.  De persoon met een zorgbehoefte ontvangt deze mantelzorgtoelage en kan dus zelf beslissen hoe hij deze toelage besteedt aan 'zijn of haar mantelzorger(s)'.


Voorwaarden

Personen met een handicap die :

  • de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op 1 januari van het refertejaar
  • op 1 januari van het refertejaar in Waregem gedomicilieerd zijn
  • effectief thuis verblijven of tijdens de weekends en/of verlofperiodes thuis verblijven
  • al gerechtigd zijn op een uitkering van Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid :

1 Inkomensvervangende of integratietegemoetkoming

2 tegemoetkoming hulp aan bejaarden

3 gewone, bijzondere tegemoetkoming of hulp van derden

4 aanvullende tegemoetkoming + hulp van derden (RVP)

5 tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen (RVP).

 

Kosten

Deze dienstverlening is gratis

Wat moet je meebrengen?

    • Bewijs van uitkering van de maand januari van het refertejaar

 Stap 1:

Invullen aanvraagformulier

Vooraleer je het formulier invult: de aanvragen voor een toelage van thuiszorg en de toelage voor mantelzorg staan samen op 1 formulier. Indien je voor beiden aanvraag wil indienen, dan hoef je slechts 1 keer het formulier in te vullen. 

Er zijn twee mogelijkheden:

  • het aanvraagformulier downloaden en invullen. Het ingevulde formulier kan je dan aan de sociale dienst bezorgen (met de post of inscannen/doormailen).  Download hier het formulier.
  • Je komt naar de sociale dienst en zij vullen samen met jou de nodige gegevens in.
Dienst:

Stap 2:

Betaling van de Tegemoetkoming

De uitbetaling van de toelage mantelzorg voor personen met een handicap gebeurt voor 30 juni van het refertejaar  + 1 (rond 23 juni, de dag van de mantelzorger)

voorbeeld : refertejaar 2017 = uitbetaling voor 30 juni 2018

Dienst:

Stap 3:

Hernieuwen van de aanvraag

De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.

Stap 4:

Bedrag

De toelage bedraagt 100 euro per jaar.

Verantwoordelijke dienst

Schakelstraat 41
8790
Waregem
056 62 98 11
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven
Liebaardstraat 34
8792
Waregem
056 62 13 35
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven
Koekoekstraat 26
8793
Waregem
056 62 13 25
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven