Welzijnshuis Waregem

Welzijnshuis waregem

Sociaal pedagogische toelage - aanvraag

Een sociaal pedagogische toelage wordt verleend aan personen die thuis instaan voor de opvang en verzorging van een kind met een handicap.


Voorwaarden

 

  • het kind met handicap heeft de leeftijd van 21 jaar niet bereikt op 1 januari van het refertejaar
  • op 1 januari van het refertejaar wonen het kind met de handicap en de opvoeder, lid van het gezin in de stad Waregem en dit op hetzelfde adres
  • het kind me een handicap heeft recht op een verhoogde kinderbijslag op 1 januari van het refertejaar
  • het netto-belastbaar inkomen van verzorger en partner mag niet hoger zijn dan € 30 987,00

 

Kosten

Deze dienstverlening is gratis

Wat moet je meebrengen?

  • geldig attest van verhoogde kinderbijslag.  Dit attest wordt afgeleverd door FOD sociale zekerheid of de kas voor kinderbijslagen.
  • kopie van het aanslagbiljet van personenbelastingen betreffende de inkomsten van het refertejaar -2 (vb. refertejaar = 2018 => aanslagbiljet 2017, dat handelt over de inkomsten van 2016).

 Stap 1:

Invullen aanvraagformulier

Er zijn twee mogelijkheden:

  • het aanvraagformulier downloaden en invullen. Het ingevulde formulier kan je dan in het Welzijnshuis bezorgen (met de post of inscannen/doormailen).  Download hier het formulier
  • Je komt naar de het Welzijnshuis en zij vullen samen met jou de nodige gegevens in.

Stap 2:

Betaling van de Tegemoetkoming

De uitbetaling van de sociaal pedagogische toelage gebeurt voor 31 maart van het refertejaar  + 1

voorbeeld : refertejaar 2015 = uitbetaling voor 31 maart 2016

Dienst:

Stap 3:

Hernieuwen van de aanvraag

De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.

Dienst:

Stap 4:

Bedrag

de sociaal pedagogische toelage bedraagt :

250,00 euro per kind met een handicap dat voortdurend thuis verzorgd wordt

155,00 euro per kind met een handicap dat enkel 's avonds, tijdens de weekends of verlofperiode thuis is

Verantwoordelijke dienst

Schakelstraat 41
8790
Waregem
056 62 98 11
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven
Koekoekstraat 26
8793
Waregem
056 62 13 25
Nu gesloten
Alles weergeven
Kerkdreef 23
8791
Waregem
056 62 13 30
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven
Liebaardstraat 34
8792
Waregem
056 62 13 35
Nu gesloten
Alles weergeven