Welzijnshuis Waregem

Welzijnshuis waregem

Rustpensioen voor zelfstandigen - aanvraag

Als u in België een beroepsbezigheid als zelfstandige of als helper uitoefende kan u in aanmerking komen voor een rustpensioen als zelfstandige.

Voorwaarden

Voor iedereen die de pensioenleeftijd bereikt heeft. Vervroegd pensioen vanaf 60 jaar (kan enkel wanneer u een loopbaan van 35 jaar bewijst en wanneer u geen brugpensioen geniet) Normale pensioenleeftijd : 65 jaar

Kosten

gratis

Wat moet je meebrengen?

Identiteitskaart – gegevens loopbaan – eventueel gegevens militaire dienst

Meer info

Stap 1:

Zich aanmelden bij het Welzijnshuis om de aanvraag in te dienen

De aanvraag moet gebeuren met het aanvraagformulier dat door de sociale dienst moet worden ingevuld en opgestuurd naar de rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) De aanvrager ontvangt dan van het RSVZ formulieren om in te vullen.

Dienst:

Stap 2:

Opvolging van het dossier

Bij ontvangst van de documenten helpt de dienst Sociale Zaken waar nodig om de formulieren in te vullen en terug te sturen naar het RSVZ - Brugge

Stap 3:

afhandeling van het dossier

Het RSVZ Brugge verzamelt alle gegevens en stuurt alles door naar de dienst voor pensioenen in Brussel. Van deze dienst krijg je je beslissing

Dienst:

Verantwoordelijke dienst

Liebaardstraat 34
8792
Waregem
056 62 13 35
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven
Koekoekstraat 26
8793
Waregem
056 62 13 25
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven
Schakelstraat 41
8790
Waregem
056 62 98 11
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven