Welzijnshuis Waregem

Welzijnshuis waregem

Rustpensioen voor werknemers - aanvraag

Als u werknemer was in België of in het buitenland voor een in België gevestigde werkgever in de privé sector hebt gewerkt of als een periode in die hoedanigheid wordt gelijkgesteld, kunt u in aanmerking komen voor een werknemerspensioen. Indien u tijdens uw loopbaan grens- of seizoenwerknemer in het buitenland bent geweest, was u in de regel tijdens uw tewerkstelling onderworpen aan de pensioenwetgeving van het land van tewerkstelling. Voor die tewerkstelling kunt U aanspraak maken op een buitenlands pensioen.

Voorwaarden

Voor iedereen die de pensioenleeftijd bereikt heeft. Vervroegd pensioen : vanaf 60 jaar (kan enkel wanneer u een loopbaan bewijst van 35 jaar en wanneer u geen brugpensioen geniet) Normale pensioenleeftijd : 65 jaar

Kosten

gratis

Wat moet je meebrengen?

Identiteitskaart – gegevens loopbaan – eventueel gegevens militaire dienst

Meer info

Stap 1:

Zich aanmelden in het Welzijnshuis om de aanvraag in te dienen

De aanvraag wordt elektronisch ingediend door de sociale dienst. De aanvrager krijgt dan documenten toegestuurd door de Federale Pensioendienst

Stap 2:

Opvolging van het dossier

Bij ontvangst van de documenten helpt de sociale dienst waar nodig om de documenten in te vullen en terug te sturen naar de FPD - Kortrijk.

Kanaal:
Ter plaatse

Stap 3:

afhandeling van het dossier

FPD Kortrijk verzamelt alle gegevens en stuurt dit door naar de FPD Brussel. Van deze dienst ontvang je je beslissing

Dienst:

Verantwoordelijke dienst

Liebaardstraat 34
8792
Waregem
056 62 13 35
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven
Koekoekstraat 26
8793
Waregem
056 62 13 25
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven
Schakelstraat 41
8790
Waregem
056 62 98 11
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven