Welzijnshuis Waregem

Welzijnshuis waregem

Overlevingspensioen voor zelfstandigen - aanvraag

De overlevende echtgenoot, zowel de man als de vrouw, kan onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen verkrijgen uit hoofde van de activiteit als zelfstandige van de overleden echtgenoot.

Voorwaarden

Weduwen en weduwnaars die : minimum 45 jaar oud zijn of ten minste 1 kind ten laste hebben of minstens 66 % blijvend arbeidsongeschikt zijn. Op het ogenblik van het overlijden minstens één jaar gehuwd zijn.

Kosten

gratis

Wat moet je meebrengen?

Identiteitskaart – gegevens loopbaan overleden echtgeno(o)t(e) – eventueel gegevens militaire dienst – eventueel benaming kinderbijslagkas + dossiernummer

Meer info

Stap 1:

Zich aanmelden bij het Welzijnshuis om de aanvraag in te dienen

De aanvraag moet gebeuren met het aanvraagformulier dat door de sociale dienst moet worden ingevuld en opgestuurd naar de rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)

Dienst:

Stap 2:

verdere opvolging dossier

Na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager thuis documenten van het RSVZ. Je vult deze formulieren zelf in of je kan terecht bij de Sociale Dienst voor het invullen van de formulieren.

Stap 3:

Beslissing in verband met het pensioen

De aanvrager ontvangt een beslissing van de RSVZ omtrent de ingediende aanvraag.

Dienst:

Verantwoordelijke dienst

Liebaardstraat 34
8792
Waregem
056 62 13 35
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven
Koekoekstraat 26
8793
Waregem
056 62 13 25
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven
Schakelstraat 41
8790
Waregem
056 62 98 11
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven