Welzijnshuis Waregem

Welzijnshuis waregem

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) - aanvraag

De inkomensgarantie voor ouderen is een uitkering die tot doel heeft financiële hulp te bieden aan bejaarde personen die niet over voldoende middelen beschikken. Het is dus in feite een bestaansminimum voor ouderen. De toekenning gebeurt na een onderzoek van de bestaansmiddelen.

Voorwaarden

Om van de IGO te genieten moet men 65 jaar zijn, Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatloze of van onbepaalde nationaliteit.

Kosten

gratis

Wat moet je meebrengen?

Identiteitskaart

Stap 1:

Zich aanmelden bij de dienst Sociale Dienst om het dossier op te starten.

De aanvraag wordt elektronisch ingediend door onze medewerkers.

Dienst:

Stap 2:

De aanvrager krijgt dan documenten opgestuurd door de Rijksdienst voor Pensioenen.

Bij ontvangst van de documenten vul je deze zelf in en stuur je ze terug op naar de RVP of helpt de sociale dienst om de documenten in te vullen.

Stap 3:

De klant stuurt de ingevulde formulieren op

Stap 4:

De klant krijgt bericht of de IGO wordt toegekend
Dienst:

Verantwoordelijke dienst

Liebaardstraat 34
8792
Waregem
056 62 13 35
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven
Koekoekstraat 26
8793
Waregem
056 62 13 25
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven
Schakelstraat 41
8790
Waregem
056 62 98 11
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven