Welzijnshuis Waregem

Welzijnshuis waregem

Pensioen

Drie stelsels

In België bestaan er in hoofdzaak drie pensioenstelsels: het werknemers-, het zelfstandigen- en het ambtenarenstelsel.
Voor wie over een te laag of over helemaal geen pensioen beschikt, bestaat er het recht op de inkomensgarantie voor ouderen. Heel wat mensen hebben een gemengde loopbaan. Zij kunnen dan een pensioen ontvangen vanuit twee of drie stelsels.

Voorlopige berekening

De maand na uw 55e verjaardag krijg je (zonder dat je een aanvraag indient) een raming van uw wettelijk werknemerspensioen. Dit betreft momenteel enkel nog maar de werknemerspensioenen. Als je verscheidene beroepsactiviteiten hebt uitgeoefend (werknemer en/of zelfstandig en/of ambtenaar) moet je de raming zelf aanvragen met een formulier dat bij het Welzijnshuis ter beschikking ligt.

 

Aanvraag

Je pensioenaanvraag moet je persoonlijk aanvragen in het Welzijnshuis. Als je voldoet aan alle voorwaarden op de leeftijd van 65 jaar ontvang je automatisch bericht van de pensioendienst. Voor meer informatie over het pensioen kan je ook eens bellen naar het Welzijnshuis.

Als je naar het Welzijnshuis komt, breng dan je elektronische identiteitskaart en de pincode mee!

Rustpensioen werknemers  Overlevingspensioen werknemers
Rustpensioen zelfstandigen  Overlevingspensioen zelfstandigen

Zitdag pensioenen

  • voor de werknemers elke 2de en 4de dinsdag van de maand van 9u. tot 12u.
  • voor de zelfstandigen elke 4de dinsdag van de maand van 9u. tot 12u.

Militieattest

Heb je een bewijs nodig van je legerdienst? Klik dan hier voor alle info.

Frans pensioen 

Personen die in Frankrijk gewerkt hebben, kunnen een Frans pensioen bekomen.
Meer info via http://www.onprvp.fgov.be/NL/about/Paginas/bureaukortrijk.aspx.

Schakelstraat 41
8790
Waregem
056 62 98 11
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven