Welzijnshuis Waregem

Welzijnshuis waregem

Asielzoekers

Opvang van vluchtelingen in Waregem door het Welzijnshuis

 

Het ocmw Waregem heeft een overeenkomst met Fedasil voor de opvang van vluchtelingen.

Fedasil is het federaal agentschap voor de opvang van asielzoeker en operationeel sinds mei 2002. Sinds oktober 2014 staat Fedasil onder het toezicht van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken.
Fedasil verleent materiële hulp aan asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen die eveneens recht hebben op opvang (overeenkomstig de 'opvangwet' van 12 januari 2007). Het agentschap organiseert, samen met zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en zorgt daarnaast voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV).
Fedasil coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer vanuit België.

Het Welzijnshuis organiseert lokale opvanginitiatieven (LOI) in Waregem

Het ocmw heeft sinds 2002 een overeenkomst met Fedasil. Dit zijn individuele woningen die uitgerust zijn met de nodige faciliteiten opdat de asielzoekers zelf voor de dagelijkse basisnoden kunnen instaan.  Het ocmw is eigenaar of huurder en richt deze woningen in en zorgt voor de nodige begeleiding.
Deze individuele opvang  is de stap na hun verblijf in de collectieve opvang, maar ten gevolge van de vluchtelingencrisis worden asielzoekers nu ook onmiddellijk toe geleid naar een individuele opvang.
De voorbije jaren had het OCMW Waregem gemiddeld 45 opvangplaatsen.

Van zodra de asielzoeker erkend is of statuut subsidiaire bescherming heeft (= binnen de twee maanden) of een negatieve beslissing krijgt (= binnen de vijf dagen), moeten zij de woning verlaten en worden nieuwe asielzoekers toegewezen.
De bewoners krijgen gedurende hun verblijf in het lokaal opvanginitiatief leefgeld voor voeding en hygiëne en tussenkomsten voor kleding en ontspanning. Zij kunnen aanspraak maken op tussenkomst in medische uitgaven (= medische kaart).

Erkenning

Bij erkenning of subsidiaire bescherming van de asielzoeker, opent hij recht op respectievelijk leefloon of financiële steun gelijk aan het bedrag leefloon. Zij moeten het LOI verlaten, een eigen woning, studio huren op de private huurmarkten en kan hij op zoek gaan naar werk.  Een illegale persoon kan enkel aanspraak maken op dringende medische hulp.

Schakelstraat 41
8790
Waregem
056 62 98 57
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven