Welzijnshuis Waregem

Welzijnshuis waregem

Buddypact

 

Buddyproject Waregem

  Situatie in Waregem  

  Taken van een buddy 

      Buddy worden       

 Vrijwilligerscontract,   
   verzekering en
deontologische code

        Activiteiten         

 

 

Buddyproject Waregem

Buddypact Waregem wil personen of gezinnen waarvan de thuistaal niet Nederlands is en een beperkt netwerk hebben, ondersteuning bieden in het versterken van hun zelfredzaamheid in de stad.

Een vrijwilliger gaat samen met het gezin op zoek naar het meest passende antwoord op hun vragen rond vrije tijd, administratie, oefenkansen Nederlands, …

Buddypact Waregem probeert op deze manier de integratie van kwetsbare gezinnen in hun stad te vergemakkelijken. 

 

Situatie in Waregem

Vanuit het cijfermateriaal van het Agentschap Integratie en Inburgering, merken we op dat er in Waregem veel gezinnen met een migratieachtergrond wonen en er komen er elk jaar bij.

Toch zien we deze doelgroep weinig deelnemen aan sportactiviteiten, sociale of culturele evenementen, verenigingsleven, … Vanuit verschillende diensten blijkt dat de doelgroep moeilijk bereikbaar is. Enerzijds is het te weinig kennen van de Nederlandse taal een drempel tot participatie, anderzijds hebben deze mensen vaak een te klein netwerk en lijkt het moeilijk voor hen om uit hun sociaal isolement te raken.

 

 

Taken van een buddy

De klemtoon van de ontmoetingen tussen de buddy en het gezin ligt op ondersteuning in het dagdagelijkse leven en het samen vrije tijd beleven.

Mogelijkse taken zijn:

 • Tijd nemen om te luisteren naar het gezin: samen een koffie drinken, eens langsgaan voor een babbel, …
 • Het gezin meenemen op pad en samen concrete ervaringen opdoen: samen naar de bibliotheek, de cinema, de kringloopwinkel, het schoolfeest, …
 • Het gezin informeren: informeren over oefenkansen Nederlands, de mutualiteit, …
 • Mee op zoek gaan naar zinvolle vrijetijdsbesteding: meegaan naar activiteiten in de buurt, toeleiden naar een sportclub, toeleiden naar de jeugdbeweging, …
 • Helpen bij praktische zaken: administratie, Nederlands oefenen, 

De buddy is vrij om dit zelf in te vullen afhankelijk van de eigen interesses en van de noden en vragen van het gezin.

We zijn ervan overtuigd dat de confrontatie met een andere cultuur, met andere gebruiken en gewoontes voor de buddy’s een verrijkende ervaring is. Als buddy is het niet de bedoeling de rol op te nemen van een hulpverlener. De buddy’s kunnen altijd terecht bij de projectcoördinator bij vragen of onzekerheden.

 

 

Buddy worden

Buddy worden kan vanaf 18 jaar. Een buddy moet een bepaalde basishouding hebben waarin respect, openheid, empathie en gelijkwaardigheid centraal staan.

Aangezien er zoveel verschillende gezinnen bestaan met elk hun eigen ondersteuningsvragen, zijn we op zoek naar verschillende profielen.

Er wordt verwacht dat de buddy zich twee wekelijks kan vrijmaken voor het gezin en ook tijd kan maken voor de geplande vormingen.

 

 

Vrijwilligerscontract, verzekering en deontologische code

De kandidaat buddy’s vullen een vrijwilligersfiche in van het welzijnshuis waarbij ze verklaren de gepaste informatie gekregen te hebben.

Elke vrijwilliger bij het welzijnshuis valt onder een groepsverzekering. Hierdoor zijn de vrijwilligers tijdens het uitoefenen van hun rol als buddy verzekerd voor lichamelijke ongevallen, schade aan derden, …

Daarnaast is het belangrijk om als buddy de eigen grenzen te bewaken. Dit is niet eenvoudig en daarom maken we graag gemeenschappelijke afspraken via een deontologische code. We verwachten van iedere vrijwilliger dat deze afspraken nagevolgd worden. 

 

 

Enkele activiteiten die je samen kan doen in Waregem

Algemeen

Meegaan naar de praatgroepen Nederlands

 • Dinsdagnamiddag van 13.30u tot 15.30u. in de Academie, Olmstraat 25
 • Dinsdagavond van 19.00u tot 20.30u. in de Mustang, Gemeenteplein
 • Woensdagnamiddag van 14.00u tot 15.30u. in OC Eikenhove, Albert Servaeslaan 48a

Samen gezelschapspelletjes spelen in de spelotheek VakjeVooruit

Samen naar de markt

 • Zaterdagvoormiddag, 7.30u. tot 13.00u, markt Waregem
  zaterdagmarkt
 • Woensdagnamiddag, 14.00u. tot 18.30u., Kerkplein van Beveren-Leie
Schakelstraat 41
8790
Waregem
056 62 97 23
Alles weergeven